Databeskyttelse

Denne databeskyttelseserklæring informerer besøgende på vores hjemmearbejde om behandling af personoplysninger i forbindelse med anvendelse af vores internetsider.  Angående de anvendte begreber, som fx “personoplysninger” eller “bearbejdning af disse”, henviser vi til definitionerne i artikel 4 i databeskyttelsesforordningen (GDPR).

1. Navn og kontaktoplysninger på de ansvarlige for behandlingen samt virksomhedens databeskyttelsesansvarlige.

Disse databeskyttelsesoplysninger gælder for databehandling foretaget af:
Ansvarlig: DD Dental GmbH, Liebigstraße 14, D-24941 Flensburg, Tyskland
Direktør: Sabine Holm, e-mail: s.holm(at)dd-dental.de
Telefon: 0461- 40 68 040, Telefax: 0461 – 40 68 04 54

Virksomhedens databeskyttelsesansvarlige kan kontaktes på ovenstående adresse, att. Norbert Berngruber, eller via n.berngruber(at)dd-dental.de

2. Indhentning og opbevaring af personoplysninger samt type og formål med anvendelsen

a) Ved besøg på vores hjemmeside
Ved indgang på vores hjemmeside www.dd-dental.de, selv hvis du ikke på anden vis opgiver oplysninger, vil den browser, du anvender på din computer, automatisk sende oplysninger til vores hjemmesides server. Disse oplysninger bliver midlertidigt gemt i en såkaldt logfil.  Følgende oplysninger, som er nødvendige for den tekniske drift af vores internetside bliver herved  indsamlet og opbevaret uden din medvirken indtil den automatiske sletning:

 • IP-adresse på den pågældende computer/enhed,
 • Dato og klokkeslet for besøget,
 • Navn og URL på den opkaldte fil,
 • Den hjemmeside, som besøget foretages fra (referrer-URL),
 • Hjemmesider, som opkaldes fra brugeres system via vores hjemmeside,
 • Underhjemmesider, som styres fra et adgangssystem på vores internetside,
 • overført datamængde,
 • anvendt browser og din computer/enheds styresystem,
 • den anvendte type enhed og browser, fx “IPhone 8 & Safari”,
 • Navnet på din access-provider.

En lagring af disse data sammen med andre af brugerens personoplysninger finder ikke sted.

Vi behandler de nævnte data med følgende formål:

 • Sikring af en gnidningsfri forbindelse til hjemmesiden,
 • Sikring af at vores hjemmeside er behagelig at bruge,
 • Analyse af systemsikkerhed og stabilitet samt
 • til andre administrative formål

En analyse af data til markedsføringsformål finder ikke sted i denne sammenhæng.

Retsgrundlaget for databehandlingen er artikel 6 afs. 1 stk. 1 litra f i GDPR.   Vores legitime interesse fremgår af de ovenfor nævnte formål med dataindsamling.  Vi anvender under ingen omstændigheder de indsamlede data med det formål at føre dem tilbage til din person.

Alle data bliver slettet, så snart de ikke længere er nødvendige for det formål, de er indsamlet til.  I tilfælde af indsamling af data for at kunne stille hjemmesiden til rådighed, er dette tilfældet, når den pågældende session er forbi.

I tilfælde af opbevaring af data i logfiler sker dette efter senest syv dage.  En opbevaring i længere tid end dette er mulig.  I dette tilfælde bliver brugerens IP-adresser slettet eller anonymiseret, så de ikke længere kan henføres til den besøgende kunde.

Indsamling af data til klargøring af hjemmesiden og lagring af data i logfiler er tvingende nødvendigt for driften af hjemmesiden.  Du har derfor ikke mulighed for at modsætte dig dette.

Ved besøg på vores hjemmeside anvender vi desuden cookies og analysetjenester.  Nærmere forklaring på dette finder du under ciffer 4 og 5 i denne databeskyttelseserklæring.

b) Ved tilmelding til vores Newsletter
Tilmelding til vores nyhedsbrev foregår igennem en dobbelt tilmeldingsproces. Efter tilmelding modtager du en e-mail. Denne e-mail indeholder et link, som du skal bruge til at bekræfte modtagelse af nyhedsbreve. Desuden gemmes dine brugte IP-adresser samt registrerings- og bekræftelsestidspunktet som dokumentation for din registrering og for at kunne informere dig om evt. misbrug af dine personlige data.

Lagring af dine data efter bekræftelse tjener kun formål vedr. nyhedsbrevet. Retsligt grundlag er par. 6 stk. 1 S. 1 lit. a DS-GVO.

c) Ved anvendelse af vores kontaktformularer, e-mail kontakt, WhatsApp, chat, prisoverslag
Ved spørgsmål af enhver art tilbyder vi dig muligheden for at komme i elektronisk kontakt med os via en færdig formular på hjemmesiden.  Hvis du bruger denne mulighed, så bliver de angivne data i oplysningsfelterne videreført til os og gemt. Til dette er angivelse af dit navn og en gyldigt e-mailadresse påkrævet, så vi ved, hvem forespørgsel kommer fra og for at kunne besvare den. Yderligere oplysninger kan angives frivilligt.

Som alternativ er det muligt tage kontakt via vores e-mailadresse, som findes på hjemmesiden.  I dette tilfælde gemmes personoplysningerne i forbindelse med din e-mail.

Ved kontakt via WhatsApp eller vores chat gemmes dine personoplysninger i forbindelse med din besked.

I denne forbindelse sker der ingen videregivelse til tredjepart.  Oplysningerne bruges udelukkende til bearbejdning af konversationen.

Hvis du bruger vores prisoverslag, modtager og gemmer vi navn og adresse på din praksis og yderligere oplysninger, som materiale og den tanderstatning, som skal fremstilles.

Databehandling med kontakt- og prisoverslagsformål sker i henhold til Art. 6 afs. 1 S. 1 litra a GDPR på grundlag af dit frivillige samtykke.

Alle data bliver slettet, så snart de ikke længere er nødvendige for det formål, de er indsamlet til.  Angående de personoplysninger fra kontaktformularernes indtastningsmaske, prisoverslag og lignende, som sendes per e-mail, er dette tilfældet, når den pågældende kontakt med dig er forbi, og der ikke er nogen lovgivningsmæssig opbevaringsforpligtelse.  Kontakten er således slut, når det fremgår af omstændighederne, at det pågældende sagsforhold er endeligt afklaret.

De personoplysninger som yderligere er indsamlet i forsendelsesprocessen bliver senest slettet efter en frist på syv dage.

Tag kontakt med os via e-mail, så kan du til enhver tid gøre indsigelse mod opbevaring af dine personoplysninger.   I dette tilfælde kan kommunikation dig ikke fortsætte. Alle personoplysninger, som er blevet gemt under kontaktforløbet, bliver slettet i dette tilfælde.

3. Videregivelse af oplysninger

En formidling af dine personlige oplysninger til andre end følgende anførte formål finder ikke sted.

Vi videregiver kun dine personoplysninger til tredjepart når:

 • Du i henhold til artikel 6 afs. 1 S. 1 litra a GDPR udtrykkeligt har givet dit samtykke til dette,
 • videregivelse efter artikel 6 afs. 1 S. 1 litra f GDPR til fremsættelse, udøvelse eller forsvar for retskrav er påkrævet og der ikke er nogen grund til at antage, at du har en tvingende beskyttelsesårsag til at dine data ikke videregives,
 • i tilfælde af, at der i følge artikel. 6 afs. 1 S. 1 litra c GDPR eksisterer en lovgivningsmæssig forpligtelse, samt
 • at lovgivningen tillader denne og den er påkrævet efter artikel 6 afs. 1 S. 1 litra b GDPR til gennemførelse af kontraktforhold med dig.

4. Cookies

Vi bruger Cookies på vores internetside. Dette drejer sig om små tekstfiler, som din browser automatisk opretter og som lagres und på din enhed (laptop, tablet, smartphone osv.), når du besøger vores side. Cookies kan ikke skade din enhed, indeholder ikke vira, trojanske heste eller anden skadelig software.

I disse cookies lægges information, som altid opstår på den specifikke anvendte enhed.  Dette betyder dog ikke, at vi derigennem umiddelbart får kendskab til din identitet.

Anvendelsen af cookies tjener på den ene side til, at gøre anvendelsen af vores tilbud nemmere for dig.  Vi bruger de såkaldte session-cookies, for at få at vide, om du allerede har besøgt de enkelte sider på vores hjemmeside. Dette bliver slettet automatisk, når du forlader hjemmesiden.

Derudover bruger vi midlertidige cookies for at fremme brugervenligheden, og disse gemmes på din enhed i en bestemt periode.  Hvis du igen besøger vores side, for at bruge vores service, ses det automatisk, at du allerede har været hos os og hvilke angivelser og indstillinger du har brugt, for at du ikke skal indtaste det samme en gang til.  I cookies bliver bl.a. følgende data gemt og overført:
Placeringsdata, log-in-informationen, IP-adresser, webside indstillinger.

På den anden side bruger vi cookies til at indsamle statistik om anvendelsen af vores hjemmeside og med det formål at optimere vores hjemmeside for dig (se ciffer 5). Disse cookies gør det muligt for os, at genkende automatisk dig ved nye besøge på vores hjemmeside, og vide at du allerede har været hos os.   Disse cookies bliver altid slettet automatisk slettet efter en nærmere bestemt periode. Såfremt vi anvender cookies, som muliggør en analyse af din surfing, kan også følgende data overføres: Indtastede søgebegreber, hyppigheden af sideopkald, anvendelse af webside-funktioner.

De data, som behandles ved hjælp af cookies, er påkrævede til de nævnte formål til varetagelse af vores legitime interesse og den bedst mulige funktionalitet for hjemmesiden og en effektiv gennemførelse af besøget i henhold til artikel 6 afs. 1 s. 1 litra f GDPR.

Da Cookies lagres på din enhed og overføres fra denne til vores hjemmeside, har du som bruger den fulde kontrol over anvendelsen af cookies.  De fleste browsere accepterer cookies automatisk.  Men du kan indstille din browser sådan, at der ikke bliver gemt nogen cookies på din computer eller at der altid kommer en besked, før der lægges en ny cookie.  Der findes som regel en beskrivelse i hjælpemenuen til de enkelte browsere, hvor det forklares, hvordan man kan ændre sine cookie-indstillinger. Også allerede gemte cookies kan til enhver tid slettes. Dette kan også ske automatisk.  En fuldstændig deaktiviering af cookies kan dog medføre, at du ikke kan bruge alle funktioner på vores hjemmeside.

5. Google Analytics

Følgende anførte og af os anvendte tracking-tiltag gennemfører vi på grundlag af artikel 6 afs. 1 S. 1 litra f GDPR.  Med de anvendte tracking-tiltag vil vi sikre en behovsbaseret udformning og en løbende optimering af vores hjemmeside. På den anden side bruger vi tracking-tiltag til at indsamle statistik om anvendelsen af vores hjemmeside og med det formål at optimere vores hjemmeside for dig. Disse interesser kan betragtes som berettigede i forhold til den tidligere nævnte forordning.

De pågældende databehandlingsformål og datakategorier indhentes af det pågældende tracking-tool.

Til den behovsorienterede udformning og løbende optimering af vores sider bruger vi Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google Inc. (https://www.google.de/intl/de/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; i det følgende “Google”).  I denne sammenhæng fremstilles pseudonymiserede brugerprofiler og der anvendes cookies (se under ciffer 4). De indsamlede informationer fra cookies om din anvendelse af denne hjemmeside som

 • browsertype/-version,
 • anvendt styresystem,
 • referrer-URL (den forud besøgte side),
 • hostname for adgangscomputeren (IP-adresse),
 • tidspunkt for serverforespørgsel

bliver overført til en af Googles servere i USA og gemt der.  Oplysningerne bliver brugt til at bedømme anvendelsen af hjemmesiden, at oprette rapporter om hjemmesideaktiviteter og at indhente oplysninger om tjenesteydelser i forbindelse hjemmesideanvendelse og internetanvendelse til markedsundersøgelser og behovsorienteret udformning af disse hjemmesider.  Desuden overføres disse oplysninger til tredjepart, såfremt dette kræves af lovgivningen eller tredjepart gar fået til opgave at behandle oplysningerne. Din IP-adresse sammenføres under ingen omstændigheder med andre oplysninger fra Google.  IP-adresser bliver anonymiserede, så det ikke er muligt at henføre dem til en adresse (IP-masking).

Du kan forhindre at der installeres cookies ved hjælp af en bestemt  indstilling af din browser software; men vi gør samtidig opmærksom på, at samtlige funktioner på denne webside ikke til gengæld kan bruges i fuldt omfang.

Du kan forhindre opsamling af de data som er opsamlet af cookies og om din anvendelse af hjemmesiden (inkl din IP-adresse), samt bearbejdning af disse data af Google, hvis du downloader og installerer en browser-add-on:http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Som alternativ til en browser-add-on, særligt ved browsere på mobile enheder, kan du forhindre indsamling fra Google Analytics ved at klikke på dette link. Der bliver indsat en opt-out-cookie, so forhindrer fremtidig indsamling af data ved besøg på denne hjemmeside.  Denne opt-out-cookie gælder kun i denne browser og kun for vores hjemmeside og lægges på din enhed. Hvis du sletter cookies i denne browser skal du installere en opt-out-cookie igen.

Yderligere oplysninger om databeskyttelse i forbindelse med Google Analytics finder du i Google Analytics-hjælp (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de).

6. Google Webfonts

Denne hjemmeside anvender eksterne skrifttyper, såkaldte Google Fonts. Google Fonts er en service fra Google Inc. (“Google”). Integrationen af disse web fonts sker gennem et serveropkald, som regel til en af Googles servere i USA. Herved overføres det til serveren, hvilke af vores internetsider du har besøgt. Desuden bliver IP-adresse på den besøgende enhedens browser gemt af Google på disse internetsider.  Du kan finde flere oplysninger om Googles privatlivspolitik her:  www.google.com/policies/privacy/

7. Google Maps API

Vores hjemmeside anvender Google Maps (“Google Maps”), en kortservice fra Google, Inc. (“Google”). For at kunne vise dig på det hentede kort, indsamles din IP-adresse, som Google så overfører og gemmer på en server i USA. Desuden indsamler Google data om din anvendelse af Google Maps. Vi har ikke adgang til dine data og kan heller ikke kontrollere dem. Du kan læse Googles privatlivspolitik her: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Ved anvendelse af Google Maps på vores hjemmeside giver du dit samtykke til brugerbetingelserne fra Google, som du kan se via følgende link. https://www.google.com/intl/de/help/terms_maps.html

Såfremt du ikke vil give dit samtykke til indsamling af data i forbindelse med din anvendelse af Google Maps, kan du forhindre dette med en fuldstændig deaktivering af Google Maps. For at gøre dette skal du deaktivere JavaScript i dine browser-indstillinger.  Vær opmærksom på, at du så ikke kan anvende Google Maps.

8. Sociale medier plug-ins

På vores hjemmeside indsætter vi på grundlag af artikel 6 afs. 1 S. 1 litra f GDPR sociale plug-ins på de sociale netværk Facebook, Instagram, LinkedIn og Xing, for herigennem at gøre vores firma mere kendt.  Markedsføringsformålet med dette kan betragtes som legitim interesse i henhold til GDPR. Ansvaret for at overholde reglerne for databeskyttelse skal garanteres af den pågældende udbyder. Integrationen af disse plug-ins fra os sker med den såkaldte to-klik-metode for at beskytte de besøgende på vores hjemmeside bedst muligt.

a) Facebook
På vores hjemmeside bruges sociale-medier plugins fra Facebook, for at gøre anvendelsen mere personlig.  Til dette bruger vi Facebook logoet.  Det drejer sig her om et tilbud fra Facebook.

Når du går ind på en webside på vores internettilstedeværelse, som indeholder sådan et plugin, opbygger din browser en direkte forbindelse til Facebooks servere. Indholdet i disse plugins bliver overført direkte til din browser og bliver herfra integreret på hjemmesiden.

Via integration af plugins får Facebook de oplysninger, som din browser har hentet på vores internettilstedeværelse, også hvis du ikke har nogen Facebook-konto eller ikke er logget ind på Facebook på det pågældende tidspunkt. Disse oplysninger (inklusive din IP-adresse) bliver overført fra din browser direkte til en af Facebooks servere i USA og gemt der.

Hvis du er logget ind på Facebook, kan Facebook registrere dit besøg på vores hjemmeside direkte på din Facebook-konto.  Hvis du interagerer med plugins, hvis fx aktiverer “LIKE” eller “DEL” knapperne, bliver den pågældende information overført direkte til en af Facebooks servere og gemt der.  Oplysningerne bliver desuden offentliggjort på Facebook og vist til dine Facebook-venner.

Facebook kan bruge disse oplysninger til reklameformål, markedsundersøgelser, og behovsorienteret udformning af Facebook-siderne.  Til dette opretter Facebook anvendelses-, interesse- og adfærdsprofiler, fx for at bedømme din anvendelse af vores hjemmeside med henblik at analysere de reklamer, som vises på din  Facebook-væg, at informere andre Facebook-brugere om dine aktiviteter på vores hjemmeside og tilvejebringe andre serviceydelser i forbindelse med anvendelse af Facebook.

Hvis du ikke vil have, at Facebook placerer de data, som er samlet i forbindelse med vores internettilstedeværelse, på din Facebook-konto, skal du logge ud af Facebook, før du besøger vores hjemmeside.

Formål og omfang af dataindsamling og den videre bearbejdning og udnyttelse af data gennem Facebook, samt dine rettigheder i denne forbindelse og indstillingsmuligheder til beskyttelse af din privatsfære finder du under databeskyttelsesoplysningerne på (http://www.facebook.com/about/privacy/) fra Facebook.

b) Instagram
På vores hjemmeside bruges også såkaldte social plugins (“plugins”) fra Instagram, som drives af Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram“).

Disse plugins er mærket med et instagram-logo i form af et  “Instagram-kamera”.

Når du går ind på en webside på vores internettilstedeværelse, som indeholder sådan et plugin, opbygger din browser en direkte forbindelse til Instagrams servere. Indholdet i disse plugins bliver overført af Instagram direkte til din browser og bliver herfra integreret på siden.  Via denne integration får Instagram de oplysninger, som din browser har hentet på vores internettilstedeværelse, også hvis du ikke har nogen Instagram-profil eller ikke er logget ind på Instagram på det pågældende tidspunkt.

Disse oplysninger (inklusive din IP-adresse) bliver overført fra din browser direkte til en af Instagrams servere i USA og gemt der. Hvis du er logget ind på Instagram, kan Instagram placere besøget på vores hjemmeside direkte på din Instagram-konto. Hvis du interagerer med plugins, fx aktiverer “Instagram” knappen, vil denne oplysning blive sendt direkte videre til en af Instagrams servere og vil blive gemt der.

Oplysningerne bliver desuden offentliggjort på din Instagram-konto og der vist til dine kontakter.

Hvis du ikke vil have, at Instagram skal gemme oplysninger, som er indsamlet direkte via vores internettilstedeværelse, på din Instagram-konto, skal du logge ud af Instagram før du besøger vores hjemmeside.

Yderligere oplysninger om dette findes i databeskyttelseserklæringen (https://help.instagram.com/155833707900388) fra Instagram.

c) LinkedIn
Vores hjemmeside bruger funktioner fra netværket LinkedIn. På vores hjemmeside bruges sociale-medier plugins fra LinkedIn, for at gøre anvendelsen mere personlig.  Til dette bruger vi LinkedIn-logoet.   Det drejer sig her om et tilbud fra LinkedIn.  Udbyderen er LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland.

Når du går ind på en webside på vores internettilstedeværelse, som indeholder sådan et plugin, opbygger din browser en direkte forbindelse til LinkedIns servere. Indholdet i plugins fra LinkedIn bliver overført direkte til din browser og bliver herfra integreret på hjemmesiden.

LinkedIn bliver informeret om, at du har besøgt vores internetsider med din IP-adresse. Hvis du klikker på “Recommend-knappen” i LinkedIn og er logget ind på din konto i LinkedIn, er det muligt for LinkedIn at føre dit besøg på vores internetside tilbage til dig og din brugerkonto.  Vi gør opmærksom på, at vi som udbyder af siderne ikke har noget kendskab til overførte data samt disses anvendelse via LinkedIn.

Yderligere oplysninger om dette finder du i databeskyttelseserklæringen fra LinkedIn under:  https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?src=li-other&veh=de.linkedin.com %7Cli-other#

d) Xing
Vores hjemmeside bruger funktioner fra netværket XING. Udbyder er XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Tyskland.  Ved alle opkald til en af vores sider, som indeholder funktioner fra Xing, etableres en forbindelse til Xings servere.  Der foregår, så vidt vi ved, ikke nogen lagring af personlige oplysninger. Særligt gemmes der ingen IP-adresser og anvendelsesforhold bedømmes ikke.

Yderligere oplysninger om databeskyttelse og Xing Share-Button finder du i databeskyttelseserklæringen fra Xing under:  https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

9. Den registreredes rettigheder

Du har ret til

 • i følge artikel 15 GDPR at forlange at få oplysninger om de personoplysninger, som behandles af os. Du kan særligt på oplysninger om formålet med bearbejdning, typen af personoplysninger, typen af modtagere, som får eller har fået adgang til dine oplysninger, den planlage varighed af opbevaringen, den eksisterende ret til berigtigelse, sletning, begrænsning for behandlingen eller indsigelser, retten til at klage, hvor dine oplysninger stammer fra, såfremt de ikke er indsamlet hos os, samt eksistensen af automatiserede afgørelser herunder profilering og kan forlange fuldstændige og detaljerede oplysninger om disse;
 • ifølge artikel 16 GDPR at få evt. urigtige eller ufuldstændige oplysninger om sig selv, som gemmes hos os, berigtiget uden unødig forsinkelse.
 • ifølge artikel 17 GDPR at forlange sletning af de personoplysninger som gemmes hos os, såfremt de ikke er nødvendige for behandling i forbindelse med udøvelse af retten til ytrings- og informationsfrihed, for at opfyldelse en retlige forpligtelse, for samfundets interesse eller til at hævde, udøve eller forsvare retskrav;
 • ifølge artikel 18 GDPR at kræve begrænsning af bearbejdningen af dine personoplysninger, såfremt oplysningernes rigtighed bestrides af dig, behandlingen er ulovlig, og hvor vi ikke længere har brug for oplysningerne, men hvor du afviser sletning, fordi stadig har brug for oplysningerne til hævdelse, udøvelse eller forsvar for retskrav, eller du i henhold til artikel 21 GDPR har gjort indsigelser mod bearbejdningen;
 • hvis du har krævet berigtigelse, sletning eller behandling af den persondataansvarlige, er denne forpligtet til at underrette alle modtagere af dine personoplysninger om denne berigtigelse eller sletning af oplysninger eller begrænsning af behandlingen, med mindre dette viser sig at være umuligt eller forbundet med en uforholdsmæssig stor arbejdsbyrde.
 • Ifølge artikel 19 GDPR har du ret til at blive informeret om disse modtagere.
 • ifølge artikel 20 GDPR har du ret til at forlange at få de personoplysninger, som du har stillet til rådighed for os, i et struktureret og maskinlæsbart format eller at forlange overførsel til en anden ansvarlig;
 • ifølge artikel 22 GDPR har den registrerede har ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker den pågældende.
 • ifølge artikel 7 afs. 3 GDPR har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Det betyder, at vi ikke fremtidigt må fortsætte med den databehandling, som byggede på dette samtykke. Hvis du vil gøre brug af din ret til at tilbagekalde samtykket, er det tilstrækkeligt at sende en e-mail til n.berngruber(at)dd-dental.de
 • ifølge artikel 77 GDPR kan man klage til en tilsynsmyndighed.  Som regel kan du henvende dig til tilsynsmyndighederne der hvor du normalt befinder dig, din arbejdsplads eller vores virksomhedshovedkvarter.

10. Ret til at gøre indsigelse

Såfremt dine personoplysninger behandles på grundlag af legitime interesser i henhold til artikel 6 afs. 1 s.1 litra f GDPR, har du ret til, i henhold til artikel 21 GDPR, ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger, hvis der er årsager til dette i forbindelse med din personlige situation eller indsigelsen drejer sig om direkte markedsføring.  i det sidste tilfælde har du en generel ret til at gøre indsigelses, som skal accepteres af os uden at du angiver en særlig situation.

Hvis du vil gøre brug af din ret til at gøre indsigelse, er det tilstrækkeligt at sende en e-mail til n.berngruber(at)dd-dental.de

11. Datasikkerhed

Under besøg på hjemmesiden anvender vi den meget udbredte SSL-proces (Secure Socket Layer) og altid i forbindelse med det højeste krypteringsniveau, som understøttes af din browser.  Som regel drejer det sig om en 256 bit kryptering. Hvis din browser ikke understøtter en 256-bit kryptering, går vi i stedet tilbage til en 128-Bit v3 teknologi. Hvis en enkelt side i vores internettilstedeværelse overføres krypteret, kan du se den på den lukkede lås på låsen eller låsesymbolet på din browsers nederste statusliste.

Vi anvender i øvrigt egnede tekniske og organisatoriske sikkerhedsprocedurer for at beskytte dine data mod tilfældige eller forsætlige manipulationer, delvist eller fuldstændigt tab, ødelæggelse eller tredjeparts ubeføjede adgang. Vores sikkerhedsprocedurer bliver løbende bedre i takt med den teknologiske udvikling.

12. Aktualitet og ændring af denne databeskyttelseserklæring

Denne databeskyttelseserklæring er gældende, og denne udgave er fra 2018.

I forbindelse med videreudvikling af vores hjemmeside og tilbud eller på grund af ændret lovgivning eller anvisninger fra myndighederne kan det blive nødvendigt at ændre denne databeskyttelseserklæring. Den aktuelle databeskyttelseserklæring kan til enhver tid ses på hjemmesiden under https://www.dd-dental.de/datenschutzerklaerung/ og kan udskrives derfra.